ENGELLİ SÜRÜCÜ BELGESİ ALIMI

Hayır, önemli olan B sınıfı- engelli ibrazlı sürücü olabilir diye raporunuzun olması ve aracınızda bulunması gereken aparatların bu raporda belirtilmesidir.
Daha önce sürücü belgesi olan fakat bir kaza ya da hastalıktan dolayı engel oluşan kişiler sağlık durumlarıyla ilgili özel donanımlı araçlarla direksiyon sınavına girip Engelli Sürücü belgesi alırlar.
İşitme engelli sürücü adayları için sürücü kursunda valilikçe görevlendirilen bir uzman eşliğinde teorik ve direksiyon eğitimi verilebilir. Bu uzman kişiler özel metotlar ile bilgileri sürücü adayına anlatırlar. Aynı şekilde konuşma engelli olan sürücü adayları için iletişim kurma alanında belgesi olan personel görev alır.
Eski H sınıfı ehliyet, yeni yönetmeliğe göre B sınıfı engelli sürücü belgesi olarak değiştirilmelidir. Engelli sürücü belgesinin olması ÖTV muafiyeti ile araç almak için yeterlidir.
Hayır. Engelli sürücü olmak için aparatlı araç zorunludur. Ancak sol bacak ampüteyse otomatik vitesli araç aparatsız kullanılabilir. Sağ ayak ampüteyse sol ayak aparatı takılır. Kollar ve ellerden biri yoksa olan tarafa silecek ya da sinyal aparatı takılır.

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ MUAFİYETİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından 31 Aralık 2021 gün ve 30642 (3.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 5)’de Malul ve Engellilerin taşıt alımında 01.01.2022 tarihinden itibaren 450.500 TL olmuştur. Her yıl başında yeniden değerlendirme oranında arttırılmaktadır.

Engellilik oranı %90 ve üzerinde olan malul ve engellilerin yaşıyla ilgili bir sınırlama olmayıp, engellilik derecesi (tüm vücut fonksiyon kaybı oranı) %90’ın üzerinde olan engelli 18 yaşın altı çocuklar tarafından ilk iktisap edilecek araçta da ÖTV istisnasından yararlanılması mümkündür. Ancak 18 yaşın altında ÖKGV (özel koşul gereksinimi vardır) raporu olan yani oran olarak yüzde 90 - 99 arasına tekabül eden işitme engelli veya farklı engeli olan bazı çocuklar doktor raporuna bağlı olarak 18 yaşından sonra bu haklarını kullanamıyorlar.
İstisnadan yararlanılarak ilk iktisabı yapılan aracın, deprem, heyelan, sel, yangın veya kaza sonucu kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle hurdaya ayrılması halinde, bu aracın ilk iktisap tarihinden itibaren beş yıl geçmemiş olsa dahi - aynı koşullarla - bir başka aracın ilk iktisabında da istisnadan yararlanılabilecektir.
Kanunun 7/2’nci maddesinde düzenlenen istisnadan yararlanan malul ve engellilerin bu kapsamda iktisap ettikleri araçları 5 yıldan fazla kullanarak bir başkasına satması durumunda, aracı alan kişi tarafından ÖTV ödenmeyecektir.
İstisnadan yararlanarak adlarına bir taşıt aracı tescil edilenlerin, ilk iktisap tarihinden itibaren 5 yıl süresince ÖTV ödemeden taşıt aracı satın almaları veya ithal etmeleri mümkün değildir. Ancak, istisna kapsamında iktisap edilen araçların, ilk iktisabından sonra deprem, heyelan, sel, yangın veya kaza sonucu kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle hurdaya çıkarılması halinde beş yıllık süre dolmaksızın yeniden istisnadan yararlanılması mümkündür.
Malul ve engelliler; tüm vergiler dahil 2022 yılı için 450.500.-TL’yi aşmayan binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (station vagon, arazi taşıtı ve suv araçlar dahil), motor silindir hacmi 2.800 cm³'ü aşmayan eşya taşımaya mahsus taşıtlar, motosikletler, mopedler ve bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtları özel tertibat yapılma şartı olsun veya olmasın ÖTV ödemeden iktisap edebileceklerdir.
Cevap : Ruhsata isim yazdırmaya gerek yoktur. Bu konuya ilişkin 17 Nisan 2015 tarihinde Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik yayınlandı ve engelliler adına tescilli araçları kimlerin kullanabileceğine dair yeni düzenlemeler getirildi. Buna göre:
 1. %90 ve üzeri raporu olan kişi adına yurt içinden alınan aracı herkes kullanabilir. Bu konuda "3. derece yakınlar" vb. hiçbir kısıtlama kalmadı. Yurt dışından alınan araçlar için ise 3. derece yakın sınırı devam ediyor.
 2. H sınıfı sürücü belgesi bulunup kendi aracını kullanan kişilerin özel donanımlı araçlarını, benzer sakatlığı bulunan ve H sınıfı sürücü belgesine sahip kişiler de kullanabilir.
 3. Özel donanımı olmayan otomatik vitesli araçları herkes kullanabilir. Bu konuda sınırlama kaldırılmıştır.
 4. Araçta özel donanım varsa ve bu özel donanım takılırken aracın orijinal ve teknik donanımlarında hiçbir değişiklik yapılmamışsa yani özel donanım ilaveten takılmışsa bu aracı, aracın sahibinin eşi, üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarından bir sürücü veya noterce düzenlenmiş iş akdine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü kullanabilir.
  Burada geçen 3. derece yakınlar ibaresinin kapsamı aşağıdaki gibidir
Kan Hısımları Sıhri (Kayın) Hısımlar Birinci Derecede Kan Hısımları Kişinin;
 • Çocukları ve eşleri,
 • Annesi ve eşleri,
 • Babası ve eşleri.
Birinci Derecede Sıhri (Kayın) Hısımlar Kişinin;
 • Eşinin Annesi ve eşleri,
 • Eşinin Babası ve eşleri.
İkinci Derecede Kan Hısımları Kişinin;
 • Kardeşleri ve eşleri,
 • Torunları ve eşleri,
 • Büyük annesi ve eşleri,
 • Büyük babası ve eşleri.
İkinci Derecede Sıhri (Kayın) Hısımlar Kişinin;
 • Eşinin kardeşleri (kayın, baldız, görümce) ve eşleri,
 • Eşinin büyük annesi ve eşleri,
 • Eşinin büyük babası ve eşleri.
Üçüncü Derecede Kan Hısımları Kişinin;
 • Kardeşinin çocukları (yeğenleri) ve eşleri,
 • Dayısı ve eşleri,
 • Amcası ve eşleri,
 • Halası ve eşleri,
 • Teyzesi ve eşleri.
Üçüncü Derecede Sıhri (Kayın) Hısımlar Kişinin;
 • Eşinin kardeş çocukları (kayın, baldız ve görümce çocukları) ve eşleri,
 • Eşinin dayısı ve eşleri,
 • Eşinin amcası ve eşleri,
 • Eşinin halası ve eşleri,
 • Eşinin teyzesi ve eşleri.
NOT: Evlatlık, öz çocukla aynı hükümlere tabidir.
Araçlarda indirim söz konusu değildir; bu, devletin araca muafiyeti nedeniyle yansıtmadığı özel tüketim vergi (ÖTV) tutarıdır. ÖTV oranı, araçların motor gücü ve vergi matrah değerine göre değişkenlik gösterir. Engellilik oranıyla ÖTV oranının ilişkisi yoktur.
Hasta kişi hayatını tek başına sürdüremiyorsa ve sağlık kurulu raporunda da ÖTV muafiyetli araç alınabilir kararı varsa kendisi kullanmamak şartıyla araç alınabilir.
Hayır geçerli değil. Türkiye’deki bir sağlık kurulundan rapor alması gerekmektedir.
Engelliler adına kredi şartları farklı uygulamalara tabidir. Kredi alınacak kurum ile görüşülmesi gerekmektedir.

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ MUAFİYETİ

ÖTV muafiyeti ile araç alan malûl ve engellilerin adlarına kayıtlı taşıtları ile diğer malûl ve engellilerin, bu durumlarına uygun hale getirilmiş özel tertibatlı taşıtları motorlu taşıtlar vergisinden istisna edilmiştir.
Engelli sürücü belgesi olan malul ve engelliler, bu durumlarını tam teşekküllü devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporu ile belgelendirmeleri ve kendi adlarına kayıt ve tescilli olan taşıtların engellilik haline uygun özel tertibatlı veya özel tertibatlı hale getirilmiş taşıtlar olduğunu belirten "Motorlu Araç Tescil Belgesi"nin ilgili tescil kuruluşlarınca onaylanmış örneği ile "Araçlar İçin Teknik Belge" ve "Proje Raporu"nun aslı veya noter onaylı örneğini ilgili vergi dairesine ibraz etmeleri halinde istisna hükmünden yararlanabileceklerdir.
İstisnadan yararlanmak isteyen malul ve engellilerin, "Malul ve Engelliler Adına Kayıt ve Tescilli Taşıtlarda Motorlu Taşıtlar Vergisi İstisnası Bildirim Formu"nu gerekli olan diğer belgelerle birlikte ilgili vergi dairesine vermeleri gerekmektedir.
Sağlık raporunda sadece sol alt ekstremitede (ayak veya bacakta) engelliliği olduğu belirtilen malul ve engellilerin otomatik vitesli taşıtlarının başkaca özel tertibat yapılmasına gerek olmaksızın, malul ve engelli adına kayıt ve tescil edildiği tarihten itibaren motorlu taşıtlar vergisinden istisna olur.

DİĞER

Yönetmeliğe göre engelli yolcu adına alınan araçlarda engelli araçta olmadan araç kullanılamamaktadır.
Zihinsel yetersizliği olan bireyler ve yaşlılar adına karar vermesi amacıyla mahkemeler tarafındanvasi ataması yapılır. Vasilik için hukuk mahkemelerine başvurmak gerekmektedir.
ÖTV muafiyeti ile alınan araçlarda engelli sürücülerin araçlarında aparat olması gerekmektedir.

DİĞER SORULARINIZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası Anonim Şirketi Müşteri Kişisel Verilerinin İşlenmesine ilişkin Aydınlatma Metni kapsamında, kişisel verilerimin pazarlama süreçleri kapsamında; Tofaş tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin beğenilerime, kullanım alışkanlıklarıma ve ihtiyaçlarıma göre özelleştirilmesi amacıyla işlenmesini ve bu kapsamda yukarıda belirtilen iletişim bilgilerime reklam, promosyon, kampanya ve benzeri ticari elektronik ileti gönderilmesini ve bu amaçla hizmet aldığı tedarikçilerle ve iş ortaklarıyla paylaşılmasını kabul ediyorum.